הסבר לתוכנית הלימוד

תוכנית הלימוד בנויה בצורה כזו אשר תאפשר לכם ללמוד את עקרונות הריקוד וההובלה בסלסה תוך כדי תרגול רב.יש להקפיד להשתתף בכל השיעורים גם אם מרגישים שהשיעור "קל" מדי. המטרה היא להצליח ולרקוד בכל שיר: איטי בינוני ומהיר, עם כל בן/בת זוג. באותו אולם מלמדים שישה מדריכים בשש רמות במקביל.
הרמות מסודות בצורה הבאה:

STARTER
מיועד למתחילים מהצעד הראשון או כאלו שמעולם לא למדו לרקוד סלסה ל.א.
רמה 1

JUNIOR
מלמדים את עקרונות סלסה ל.א. ההובלה וכן מתרגלים צעדי ותרגילי סלסה שונים.
רמה 2
רמה 3

EXPERT
מלמדים וריאציות סלסה מורכבות הבנויות ומשלבות את הנלמד ברמות הקודמות.

רמה 4
רמה 5

MASTER

רמה 6 –וריאציות מסובכות למתקדמים.

רמה 1 – מורכבת משיעור 1
רמה 2 – מורכבת משלושה שיעורים.
רמה 3 – מורכבת משישה שיעורים.
רמה 4 – מורכבת משישה שיעורים.
רצה 5 – מורכבת משתיים עשרה שיעורים.
רמה 6 – שיעור מעניין ויצרתי בכל שבוע דבר אחר.

לכל שיעור יש שם, השמות הם: יהלום, לב, עלה, תילתן, ג'יני, ברק.

כאשר מגיעים בפעם הראשונה מצטרפים לרמה הראשונה. בשבוע שלאחר מכן עוברים לרמה השנייה לא חשוב אם נכנסים לשבוע יהלום, לב עלה וכו' השיעורים אינם תלויים זה בזה, אולם חשוב לעבור את כל ששת השיעורים.עם סיום ששת השיעורים ברמה השנייה תוך שישה שבועות, עוברים לרמה השלישית וגם בה יש לעבור את כל ששת השיעורים, לא חשוב באיזה שבוע מצטרפים חשוב לעבור את כל ששת השיעורים וכך גם ברמה הרביעית והחמישית.

רצוי מומלץ וכדאי לעבור את כל הרמות יותר מפעם אחת לפני שעוברים לרמה הבאה.כלומר כדאי לעשות את רמה שנייה למשל פעמים עד אשר מרגישים בטוחים.